• GÖKTEPE DANIŞMANLIK
    • Bahçelievler Mh. Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok No:2 Sorgun/YOZGAT
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası
Takvim

TÜBİTAK HİBE PROJELERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen sanayiye dönük hibe programları ;

 1501 - TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur.

Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

Desteklenen gider kalemleri;

a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, AR-GE faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin AR-GE faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.  

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Destek oranı % 75 tir. 

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Hazırlanan projelerin ;
* Yeni Ürün Üretilmesi
* Ürün Kalitesi veya Standardının Yükseltilmesi
* Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi
* Yeni Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
konu başlıklarından en az birinin kapsamına girmesi gerekecektir.

Proje kapsamında hibe yolu ile desteklenecek kalemler ;
1- Personel giderleri. (Projede görev alacak bütün personel.)
2- Alet, ekipman, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
3- Proje personeline ait seyahat giderleri. (Şehirlerarası ve uluslararası ulaşım ve konaklama giderleri.)
4- Malzeme ve sarf giderleri.
5- Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri.
6- TPE den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.
7- Türkiye'deki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı AR-GE birimleri, ve özel AR-GE kuruluşlarından temin edilen hizmet giderleri.

Desteklenmeyen giderler ;
a) Katma Değer Vergisi,
b) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
c) Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
d) Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,
e) Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,
f) Muhasebe giderleri, sekreterlik vb. idari giderler,
g) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
i) Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
j) Taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,
k) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
l) Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,  
m) Proje AR-GE faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
n) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
o) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
p) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
q) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
r) Ofis, depo, stand kira giderleri,
s) İnşaat ve tesisat giderleri,
t) Kırtasiye giderleri,
u) CE (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri,   
                         
Gerek projelerin hazırlanıp, gerekli müracaat işlemlerinin yapılması ve gerekse TÜBİTAK tarafından uygun görülen projelerin uygulama süreçlerinin yönetilmesi aşamalarında aktif danışmanlık hizmeti sunan GÖKTEPE DANIŞMANLIK uzmanları; konu ile ilgili sorularınızı cevaplamak ve çalışma prensiplerimizi sizlerle paylaşmak üzere hazırdır.

KONU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Teşvik Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.73286.7597
Euro7.32017.3495
Hava Durumu