• GÖKTEPE DANIŞMANLIK
  • Bahçelievler Mh. Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok No:2 Sorgun/YOZGAT
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası
Takvim

FİZİBİLİTE HAZIRLAMA

Yatırımların amacı mal veya hizmetler üretip piyasaya arz etmek ve bunun sonucunda kar etmektir. Yatırım, ticari karlılığı üretilecek mal veya hizmetler için yeterli talebin bulunmasına ve bunların beklenen karı temin etme olanağı sağlayacak fiyatlarla satılmasına bağlıdır. Projenin girişimci yönünde incelenmesi, proje konusu  ürünün yer aldığı sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik bekleyişlerin incelenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Proje konusu mal veya hizmetlerin yer aldığı pazarın değerlendirilmesi mevcut durum ve geleceğe yönelik bekleyişler olarak incelenebilir.

Projenin yapılması durumunda yapılacak harcamalar tahmin edilerek, firmanın pazarlama politikaları ve genel fizibilite prensipleri dikkate alınarak toplam harcamalar ile ilgili bir gider tahmini yapılır.  Geliştirilmesi durumunda projenin gelir tahmini yapılarak bu tahmin sırasında varsayımlarda bulunulur. Bu varsayımlarda sektörün durumu, projenin bulunduğu yere yakın konumdaki benzer projelerin istatistiksel rakamları gözönünde bulundurularak, projenin bölge ve sektöredeki olası konumlandırılmasından yararlanılır.

Daha sonra projenin performans tahmini yapılarak ve bu performans tahmininden projenin gerçekleştirilmesi durumunda net bugünkü değerinin ne olacağı ve getiri oranı hesaplanır.

 • Ön fizibilite çalışmaları,
 • Kapsamlı fizibilite çalışmaları,
 • En iyi ve en yüksek kullanım değeri analizleri.

Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdü

Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü bir projenin ekonomik potansiyelini ve pratik olarak uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla projenin teknik, finansal ve ekonomik verilerinin saptanmasına dayalı olarak yatırım sürecini tahmini olarak öngörmeye dayalı bir rapordur. Fizibilite (Yapılabilirlik) etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yaptığı yatırımın (ister kısmi, ister yeni ister komple yeni yatırım, ister yenileme, tevsi, modernizasyon vb. olsun)

 • Yatırımcının ne üreteceğini,
 • Pazar olarak nereye satacağını,
 • Nerede üretmesinin karlı olacağını,
 • Üretim proses şeklini,
 • Yatırımın finansman gereksinimini,
 • Yatırımın kendini ne kadar sürede geri ödeyebileceğini,
 • Yatırımda, gerekli verimlilik oranını

daha en baştan bilmek isteyenler Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü yaptırmalıdırlar.

Ancak, ayrıntılı yapılabilirlik etüdünün hazırlanmasına geçmeden önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. Ön Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü ile yatırım konusunun uygun olup olmadığı araştırılır. Ön Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdünden olumlu sonuç alınırsa, yapılabilirlik etüdü başlatılır. Ön Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü ile kapsamlı yapılabilirlik etüdü arasındaki fark, toplanan bilginin ayrıntı düzeyidir.

Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü ya da diğer bir deyişle proje hazırlaması, ticari, finansal ve ekonomik analiz gereksinimlerine uyacak biçimde olmalıdır. Çoğu kez Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü aşamasında proje finansmanının olduğu varsayılır, finansal etkiler böylece hesaplanır ve toplam üretim maliyetine katılır. Ancak, projede kredi kullanımı ve benzeri dış finansman kaynaklarından da yararlanılacaksa, bunun getireceği ek maliyetler de hesaplanıp proje giderlerine dahil edilmelidir.

Projeden kaynaklanan ticari ve ekonomik fayda ve maliyetlerin nihai tahminlerine dayalı olarak hazırlanan etütler, hem yatırımcı kuruluş açısından hem de ulusal ekonomi açısından karlılık hesaplarını da kapsar. Yatırım ve üretim maliyetlerinin nihai tahminleri ve bunu izleyen ticari ve ekonomik karlılık hesaplarının anlamlı olabilmesi için, proje kapsamının, hiç bir önemli unsuru ve maliyeti dışarıda bırakmayacak şekilde, açık olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

GÖKTEPE Danışmanlığın verdiği Proje Geliştirme ve Fizibilite (Yapılabilirlik) etüdü çalışmalarını şu ana başlıklarda özetleyebiliriz ;

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
Teşvik Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.73286.7597
Euro7.32017.3495
Hava Durumu