• GÖKTEPE DANIŞMANLIK
    • Bahçelievler Mh. Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok No:2 Sorgun/YOZGAT
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası
Takvim

IPARD (TKDK) HİBE PROJELERİ

Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde en önemli başlıklardan biri de IPARD Hibe Destekleri olarak bilinen Avrupa Birliği yardımlarıdır. Bu yardımlardaki amaç aday ülkedeki ilgili konularda AB ye uyum sürecini hızlandırmaktır. Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan KIRSAL KALKINMA (IPARD) Hibe Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, tarım sektörünün modernizasyonuna katkı sağlamak, kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ile işletmeleri gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre açılardan AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaçla ülkemizde bahse konu AB fonlarını dağıtmakla sorumlu olarak Tarım ve KIRSAL KALKINMAyı Destekleme Kurumu (TKDK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile AB Komisyonunun ortak kararı ile 2008 yılında kurulmuş ve desteklerle ilgili olarak 2008-2014 dönemi için çalışmalara başlamış olup ilk çağrıya 2011 yılında çıkılmıştır. Bugüne değin toplam 14 hibe duyurusuna çıkılmakla birlikte 500 milyon euro destek ile 7876 proje desteklenmiş olup 32.000 kayıtlı istihdam yaratılmıştır. 2014-2020 dönemi olan IPARD 2 hibe döneminde ise 1 Milyar Euro destek imkanı sağlanması planlanmaktadır. Bu desteğin 800 Milyon Eurosu AB tarafından karşılanacaktır. İpard 2 Bütçesi ülkemiz için 2016 yılında 69 Milyon Euro iken 2017 yılında 148 Milyon Euroya ulaşacaktır.

Tarım ve KIRSAL KALKINMAyı Destekleme Kurumu, Ülke genelinde 14 hibe duyurusunda 42 farklı ilde çıktığı ilanlar ile Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi alanlarında 10 ayrı başlıkta yatırımcılara hibe imkanı sağlamaktaydı. IPARD 2 uygulamalarında ise aşağıdaki başlıklarda faaliyet 2020 yılına kadar devam edecektir.

IPARD II PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER  
101 – Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri
102 – Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri
201 – Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım Tedbiri
202 – LEADER Tedbiri
301 – Kırsal Altyapı Hizmetleri Tedbiri
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 – Teknik Destek Tedbiri
303 – Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri

Tarım ve KIRSAL KALKINMAyı Destekleme Kurumu’nun hibe destekleri incelendiğinde Büyükbaş (Süt İneği), Küçükbaş (Koyun ve Keçi) ve Kanatlı Hayvancılığı (boriler ve yumurta tavukçuluğu ile hindi) yatırımlarını içeren Et ve Süt Üreten İşletmeler, üretilen et ve süt ürünlerinin işlenmesi amacıyla Et Ürünleri Üretim Tesisleri ile Süt Depolama, İşleme ve Süt Ürünleri Üretim Tesisleri, Süt Toplama Merkezleri,  Meyve Sebze Paketleme ve Depolama Tesisleri, Çelik Silo Yatırımları, Kültür Balıkçılığı Yetiştirme Proje kabulleri, Su Ürünlerinin İşlenmesi, depolanması ve paketlenmesi Projeleri, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi alanında Arıcılık, bal paketleme, Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi, Süs Bitkilerinin Yetiştiriciliği İşletmeleri, Yerel ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi alanında yerel ve geleneksel tarım ürünleri ile el sanatlarının desteklenmesi, Kırsal Turizm alanında Kırsal alanda yapılacak 25 odalı Konaklama tesisi, alternatif turizm tesisleri, pastaneler ve restaurantlar, tarım işletmelerinin enerjilerini yenilenebilir enerjilerden sağlaması için 1 MW a kadar rüzgar ve güneş enerjisi projeleri kurumca IPARD II döneminde desteklenecektir. 

Hibe duyularına ilişkin proje kabul döneminde, gerçek kişi veya tüzel kişi KOBİ ler arasından gerçek kişilerde şahıslar veya şirketlerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin 65 yaşını aşmamış olarak başvuru yapması, başvuru konusunda diploma sahibi veya en az 3 yıl aynı konuda çalışmış olduğunu belgeleyen veya Milli Eğitim bakanlığından onaylı başvuru konusunda sertifika sahibi olan veya bu şartları sağlayan kişileri istihdam eden, Ulusal Vergi Sistemine Kayıtlı olup vergi ve SGK borcu olmayan ve adli sicili temiz olanlar tarafından yapılabilmektedir. Ayrıca önemli olan bir konuda yatırım yerinin başvuru sahibine ait tapulu olması (devletten kiralama haricinde kiralama kabul edilmiyor) gerektiğidir.

Hibe duyurularına ilişkin başvurularda istenilen başlıca belgeler ise başvuru sahibinin nüfus cüzdanı (şirketlerde imza sirküleri), adlı sicil belgesi, SGK ve Vergi Borcu Yoktur yazıları, başvuru yerinin takyidatlı tapu fotokopisi, yapı ruhsatı, mimari çizimler, keşif-metraj cetvelleri, ihale usulune uygun hazırlanmış teklif dosyaları, bankadan kredi kullanılacak ise kredi referans mektup asılları ile diğer belgeler yatırımcılardan talep edilmektedir.

Hibe duyurularına ilişkin başvuruların yapılmasından önce mutlaka yatırımcıların IPARD’ın desteklediği Dağlık alan veya kırsal alanlarda yatırım yapmaları yanında yatırımlarıyla ilgili mimari, statik, elektrik, tesisat, vaziyet planı vb. önceden yaptırmaları yararlarına olacaktır.  Bahse konu proje hibe başvurularında AB ve Ulusal Katkı oranı yatırımların % 60-70 aralığında olup yatırımcılar yapmış oldukları yatırımlarda belli harcamaları yaptıktan sonra ödeme talebinde bulunabilmekteler (örneğin makine+inşaat işleri olan bir projede yapım işleri bitmeden taksit talebi olamaz) Ödeme talepleri 1-3 taksit şekilde TKDK dan İş planlarında belirtilen termin aralıklarında talep edilmektedir.

Başvuru sahiplerinin yukarıdaki faaliyet planına başlamadan önce deneyimli bir hibe danışmanı gözetiminde yatırım fikirlerini sağlam bir zemine oturtmaları yanında yatırımda çalışacak mimar, müteahhit ve tedarikçilerin seçiminde daha önce bu tip TKDK projelerinde çalışmış veya teklif sunmuş olanlar ve Kamu İhale Kanunu Hükümlerine hakim olanlarla çalışmaları da yararlarına olacaktır.

Başvuru için öncelikle yatırımcının mesleki ve mali uygunluk tespitinin yapılması, yatırım yerinin tespitinin yapılması,  ilgili mimarla görüşerek mimari çizimlerinin, keşif ve metraj cetvellerinin çıkartılması, potansiyel tedarikçilerin tespiti, ihale usulüne uygun tekliflerin alınması, iş planının ve eklerinin oluşturulması, teknik projenin hazırlanması, başvuru formunun elektronik ortama kaydı ile ortaya çıkan tüm dokümanların çıktı alınarak kaşeli ve imzalı olarak 1 asıl ve 2 kopya olarak İlgili il Koordinatörlüğüne başvuru sahibi tarafından sunulması olarak yapılacak işleri kısaca özetleyebiliriz.

Son olarak gerek IPARD yatırımcısı gerek IPARD hibe danışmanı veya gerek bu yatırıma katkı sağlayan bir tedarikçiler olarak hepimizin istediği ülkemizin gelişmesi, gelir dağılımın adaletli olması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azalması, bölgemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması ve genel olarak refah seviyemizin artmasıdır. Bizde IPARD Hibe Danışmanları olarak yatırımlarınıza her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyarız. Şimdiden bol kazançlı ve hayırlı yatırımlar dileriz.

KONU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Teşvik Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.73286.7597
Euro7.32017.3495
Hava Durumu